منشور اخلاقی

منشور اخلاقی آموزشگاه مسرور

در جوامع مجازی همانند سایر جوامع بشری علاوه بر وظایف تشکیلاتی، رسالت اجتماعی و فلسفه اخلاقی مطرح و حائز اهمیت است. همه باید برای انجام چنین رسالتی تلاشی مجدانه داشته باشیم و برای رسیدن به اهداف اصلی مان، رسالت اجتماعی و فلسفه اخلاقی را در چارچوب منشور اخلاقی تدوین کنیم.


منشور اخلاقی آموزشگاه مسرور که بر اساس هدف اصلی آن یعنی آموزش و ارتقاء سطح علمی مخاطبان شکل گرفته است دارای دو مبنای اصلی است. اولی، کسانی که به عنوان عضو یا میهمان از خدمات آموزشگاه مسرور بهره می گیرند و دومی، دوستانی که برای ارائه خدمات آموزشی به سایر هموطنان عهده دار مسئولیت در آموزشگاه مسرور هستند.


محورهای منشور اخلاقی آموزشگاه مسرور

  1. در همه فعالیت‌ها، حق مالکیت فکری و معنوی تحقیقات پیشین را به طور کامل رعایت می‌نماییم.
  2. در نقدها، اظهار نظرها، عدل و انصاف را رعایت می نماییم.
  3. برای داشتن مجموعه‌ای پویا و به روز، برای ارتقاء هرچه بیشتر دانش خود تلاش می کنیم.
  4. کار تیمی را لازمه موفقیت، و نیل به اهداف خود می دانیم، بنابراین همیاری و همکاری را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
  5. از انتشار و آموزش آثاری که منجر به آسیب دیدن و لطمه اقشار دیگر شود خودداری می کنیم.
  6. از انتشار مطالب مندرج در سایت بدون اجازه صاحب اثر در سایر سایت ها خودداری می کنیم.
  7. از انتشار اطلاعاتی که مبتنی بر واقعیت نبوده و قابل اطمینان اجتناب می کنیم.
  8. بر این باور هستیم که در حوزه ی کاری خود هرگونه اطلاعات مورد نیاز کاربران را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آوریم.

خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان با رعایت منشور اخلاقی آموزشگاه مسرور در انجام هر چه بهتر اهداف این سایت که چیزی جز هدف آموزشی نیست، براساس ضوابط و مقررات در پویایی و رشد چشمگیر آن نقش دارند.