ارتباط با ما

آدرس

قائمشهر-خ بابل-کوچه امیر کبیر(تلار۲۶)-مجتمع امیرکبیر

شماره تماس

۰۹۳۵۲۸۶۰۸۶۹ – ۰۱۱۴۲۲۶۷۱۶۱

ایمیل

masrorhengame@gmail.com

ارتباط با ما